Disclaimer Voeding.com


Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar de gebruiker van Voeding.com zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Bij de samenstelling van de inhoud op deze website wordt de uiterste zorg besteed. Toch kan het gebeuren dat (prijs)informatie of het beeldmateriaal onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve (prijs)informatie aangeboden op Voeding.com. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als suggestie ter bevordering van de algehele gezondheid en welbevinden. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Consulteer altijd een huisarts alvorens de adviezen op deze website toe te passen en voor alles wat te maken heeft met jouw gezondheid.


Aansprakelijkheid derden

Op de website van Voeding.com staan bepaalde links die leiden naar websites buiten de site van Voeding.com. Voeding.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade.


Wijzigingen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin opgenomen materiaal en de beschikbare informatie, verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van de voorwaarden op deze pagina, deze te begrijpen, hiermee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


Partners

Voeding.com werkt samen met diverse partners. Het is mogelijk dat Voeding.com een kleine commissie ontvangt over aankopen op partnersites via links vanaf Voeding.com.


Copyright

De inhoud van deze website (teksten, fotomateriaal en logo) is beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming worden gebruikt, behalve het downloaden, bekijken en/of printen voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.