Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud op deze website wordt de uiterste zorg besteed. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin opgenomen materiaal en de beschikbare informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden op deze pagina, deze te begrijpen, hiermee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website (teksten, fotomateriaal en logo) is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten op deze website berusten bij de auteur van voeding.com. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan dat deze informatie door gebruiker wordt bewerkt, overgedragen, verveelvoudigd, of verspreidt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Geen aansprakelijkheid

De auteur spant zich ten zeerste in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat deze informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. De adviezen op deze website zijn uitsluitend bedoeld als suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw algehele gezondheid en welbevinden. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Consulteer altijd uw huisarts alvorens de adviezen op deze website toe te passen en voor alles wat te maken heeft met uw gezondheid.

Gedeeld